Privacybeleid DimeTime

 

Introductie
Dit privacy statement gaat over de persoonsgegevens die door DimeTime worden verwerkt. Dit document gaat  niet over de persoonsgegevens die door klanten van DimeTime op de servers van DimeTime worden verwerkt.

 

De persoonsgegevens die DimeTime verwerkt:

Klantgegevens
Persoonsgegevens voor de door ons aangeboden diensten, nodig voor onze administratie en bedrijfsvoering.

Server Logfiles Websites en applicaties
Deze worden bij bezoek van onze websites en applicaties opgeslagen in logfiles en bevatten in de regel een IP-adres. Deze logfiles zijn nodig voor analyse ter verbetering van de stabiliteit en veiligheid van onze websites en applicaties.

Formulieren op onze websites en applicaties
Indien er een formulier op een van onze websites en applicaties wordt ingevuld, worden de ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen.
Wij zorgen ervoor dat we uitsluitend om gegevens vragen die noodzakelijk zijn voor het doel van formulier.
Wij gaan er vanuit dat een gebruiker begrijpt dat hij door een formulier te verzenden, daarmee de ingevulde gegevens naar ons verstuurd voor verwerking.
De verwerking van de door een bezoeker ingevulde persoonsgegevens gebeurt uitsluitend binnen DimeTime. Deze gegevens worden intern via de e-mail verstuurd en worden op onze servers opgeslagen.

Aanmelden bij een website en applicatie van DimeTime
Indien u zich aanmeldt voor toegang en gebruik van de DimeTime applicatie worden er persoonsgegevens van u opgeslagen in de database van de desbetreffende website en applicatie.
U kunt als u inlogt in de DimeTime applicatie deze gegevens zelf beheren, wijzigen, kopiëren en/of verwijderen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze data veilig is, maar u bent wel zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig en uniek wachtwoord.

Analyse gebruik websites en applicaties
Wij gebruiken op de websites van DimeTime Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Dit gebeurt zo veel mogelijk anoniem. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verstrekking persoonsgegeven
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is voor onze financiële administratie (accountant), daar juridisch toe worden verplicht of om aangifte te doen van strafbare feiten.

Bewaartermijn
Klantgegevens worden in onze administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn (van de belastingdienst) bewaard ook na beëindiging van eventuele contracten.
De Logfiles op onze servers worden gedurende 6 maanden bewaard.
Bij aanmelding op en van onze websites en applicaties, worden uw gegevens bewaard tot u uw account opheft. U kunt ons ook altijd via de e-mail vragen een account te verwijderen, dit kan echter alleen met het in het account vermeldde e-mailadres.

Servers
Onze websites en applicaties worden gehost op servers in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie

Gebruik van cookies

Functioneel
Er worden op onze sites cookies gebruikt die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Tracking Cookies
Daarnaast wordt op sommige sites gebruik gemaakt van Google Analytics. IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd.

Cookies niet accepteren
Als anonieme bezoeker van onze websites en applicaties kunt u ervoor kiezen deze cookies niet accepteren via de instellingen in uw browser.
Als geregistreerde gebruiker op een van onze websites en applicaties heeft u die mogelijkheid niet, omdat uw login wordt bewaard d.m.v. een cookie.

Inzage of wijziging
Indien u inzage wil of correcties heeft op door ons vastgelegde persoonsgegevens, dan kunt u ons dit per e-mail doorgeven aan administratie@dimetime.nl

Data-portabiliteit
U kunt uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens opvragen per e-mail: administratie@dimetime.nl

Klachten
Indien u persoonsgegevens gewijzigd wil hebben of als u vragen heeft over of problemen met de manier waarop DimeTime uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan a.u.b. contact met ons op.
Mochten we hier samen niet uitkomen dan heeft u uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

DimeTime Privacy Statement versie september 2018
 

Roermondsplein 33
6811 JN Arnhem
info@dimetime.nl